Skip to main content

Schoolklimaat

De Toermalijn is een basisschool waar een ieder zich thuis en veilig voelt en waar het belang van het kind voorop staat; een plek van geborgenheid in een opgeruimde en sfeervolle school. Met behulp van activiteiten die de gedragsspecialist doet of aandraagt, gericht op groepsdynamiek, zorgen wij ervoor dat er blijvend aandacht is voor de omgang met elkaar. Aandacht voor ‘normen en waarden’, voor ‘leef- en omgangsregels’ neemt een belangrijke plaats in. Het aanbieden van de Kanjertraining levert hierbij een grote bijdrage. Als een kind lekker in zijn vel zit, wordt het leren makkelijker. De samenwerking tussen kind, ouders en leerkrachten kenmerkt zich door een open communicatie, betrokkenheid, wederzijds respect en oog hebben voor elkaar. We hebben aandacht voor een goede, positieve sfeer op school waarin een ieder gezien, gekend en herkend wordt.

Iedereen mag er zijn!

Leave a Reply