Skip to main content

Contact met ouders

Op de Toermalijn is een goed contact met ouders zeer belangrijk. Wij zien het als een belangrijke voorwaarde en tegelijkertijd waardevolle ondersteuning. We streven naar een goed contact met ouders waarbij de deur altijd open staat en waar we ouders zoveel mogelijk willen betrekken bij het onderwijs. Door de inzet van de huidige ict-mogelijkheden kunnen we ouders op vele manieren bereiken.

Het komt de ontwikkeling van het kind ten goede als er een goede samenwerking is tussen ouders en school.
“Een actieve betrokkenheid van ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit van het onderwijs én de school ten goede”.

Leave a Reply