Skip to main content

Levensbeschouwing

De Toermalijn staat voor een katholieke school waar we met respect en waardering voor en met elkaar omgaan. Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, nemen aan alle activiteiten rondom levensbeschouwing deel. Het levensbeschouwelijk onderwijs is als een rode draad door de school terug te vinden. Daardoor wordt een belangrijke meerwaarde aan het onderwijs toegevoegd.

Onze school wordt niet alleen bezocht door ouders en kinderen met een katholieke achtergrond. Ook gezinnen met een andere of zonder geloofsovertuiging zijn welkom en voelen zich thuis op onze school.

Leave a Reply