Skip to main content

Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Het team gaat na wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn. Het onderwijsleerproces wordt daarop afgestemd. Het team kijkt systematisch hoe de leerlingen zich ontwikkelen en of de gestelde doelen behaald zijn. Evalueren door middel van de schoolrapportage, is erg belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg.

 

“Doen we de goede dingen, en doen we de dingen goed?”

Passend Onderwijs

Dit betekent kortweg:
Iedere leerling gaat naar school en krijgt onderwijs passend bij zijn/haar specifieke onderwijsbehoeften.

Hoe wij dat op KBS de Toermalijn organiseren staat beschreven in de schoolgids. Hier leest u hoe wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen, differentiëren in aanbod en werken met instructiegroepen. We werken doelgericht aan het stuk eigenaarschap van leren en het leren leren komt in alle groepen terug. Door kinderen bewust te maken wat leren inhoudt, ervaren ze dat als het even tegenzit, zij om hulp kunnen vragen en daardoor zichzelf kunnen ontwikkelen. U vindt er ook informatie over het werken met handelings-/ontwikkelingsplannen en de kwaliteitsanalyse.

Lees verder

Rondleiding

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je onze school eens van binnen bekijken? Kom dan eens langs voor een rondleiding. We laten je graag meer van onze school zien.

Rondleiding aanvragen