Skip to main content

Klachtregeling

Hieronder treft u informatie aan van onze contactpersonen en de klachtencommissie waarbij het bestuur van de Toermalijn is aangesloten. Tevens wordt het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteurs van de inspectie vermeld.

Contactpersonen:
Babette van der Hulst
Greetje van den Os

GGD Flevoland (Hier kunt u ook terecht voor vragen rondom ongewenste omgangsvormen)
Postbus 1120, 8200 BC Lelystad
T: 088-0029920

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl ; www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs:
T:0800-8051

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie/misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
T: 0900-1113111

Landelijke klachtencommissie Katholiek onderwijs
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs Postbus 394 3440 AJ Woerden
T: 070-3861697
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl