Skip to main content

In alle klassen worden lessen gegeven van de Kanjertraining. Deze methode is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Soms is er meer nodig. Er is bijvoorbeeld sprake van pestgedrag. Hiervoor hanteren we het pestprotocol van de Kanjertraining.
Zowel de Kanjertraining als het bijbehorende pestprotocol voldoen aan de eisen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld worden. Het pestprotocol maakt deel uit van een ander protocol: Het protocol grensoverschrijdend gedrag. Hierin is stap voor stap aangegeven hoe wij als school reageren op ongewenste omgangsvormen. Op de website van de Toermalijn zijn de hierboven genoemde protocollen in te zien.

Rondleiding

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je onze school eens van binnen bekijken? Kom dan eens langs voor een rondleiding. We laten je graag meer van onze school zien.

Rondleiding aanvragen