Skip to main content

Kinderen dragen verantwoordelijkheid

Naast belangrijke aspecten als zelfstandigheid en creativiteit, leren we de kinderen verantwoordelijkheid te dragen. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, ontwikkeling en handelen. Ze hebben de leerkracht en hun ouders nodig om hierin te sturen. Samen zorgen voor een prettig klimaat om in te werken en te spelen.

Leave a Reply