Skip to main content

Effectief onderwijs; individuele aandacht en zorg

De school streeft naar een zo effectief mogelijke aanbieding van onderwijs, met ruime aandacht voor het individuele kind. Door te denken in mogelijkheden kunnen we de talenten, kwaliteiten en creativiteit van de kinderen waarborgen. We werken regelmatig groepsdoorbrekend zodat de leerlingen leren van en met elkaar, dit gebeurt bijvoorbeeld bij het lezen maar ook bij creatieve opdrachten. Bij diverse activiteiten wordt ruimte geboden aan kinderen om hun talenten te kunnen ontwikkelen.

Leave a Reply