Skip to main content

21e eeuws leren/IPC

De maatschappij waar onze leerlingen in opgroeien verandert continu. Dit vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden, heb je meer nodig. Onze school is een IPC-school en biedt hierdoor een eigentijds programma voor groep 1 t/m 8 waarin effectief leren centraal staat. Leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Vaardigheden als samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, ICT-geletterdheid komen daarbij aan bod. Bovendien is er aandacht voor sociale en culturele vaardigheden, zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten, actief burgerschap en internationale ontwikkelingen. Lees voor meer informatie het hoofdstuk IPC.

Leave a Reply