Skip to main content

Hoe houden jullie leerresultaten bij als je geen taalmethode gebruikt?

Bij elk taalthema wordt afgesproken welke taal leerdoelen aan de orde komen. Deze taaldoelen zijn gehaald uit de methodes “taalactief” en “taaljournaal”. Ze worden afgetoetst met behulp van de methodetoetsen.

De praktijk leert dat de kinderen die toetsen veel beter maken omdat uitgegaan wordt van teksten die de kinderen zelf maken (het zijn onderwerpen uit hun eigen leefwereld). Het gevolg is ook dat de taaldoelen beter blijven hangen. Verder maken we gebruik van de Cito toetsen om de leerresultaten te volgen.

Leave a Reply