Skip to main content

Actief burgerschap

Op de Toermalijn geven wij vorm aan actief burgerschap door te zorgen voor een veilig klimaat, waarbinnen leerlingen leren respectvol om te gaan met de drie basiswaarden: Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit doen we onder andere door aandacht te geven aan onze waarden en normen en leef- en omgangsregels binnen de school. Daarnaast gebruiken we Trefwoord voor levensbeschouwing en de Kanjertraining om leerlingen te stimuleren in hun sociale interactie en hun rol in de samenleving. We bieden een oefenplaats om hierin te groeien. Het is gericht op het ontwikkelen van de eigen identiteit, meningsvorming en leren omgaan met conflicten. Via IPC ontwikkelen leerlingen hun rol als (wereld-) burger. Door het gebruik van observatielijsten en leerlingvragenlijsten(bovenbouw) volgen we van leerlingen de sociale-, emotionele- en morele competenties en sturen we bij waar dit nodig is.

Leave a Reply