Schooltijden
Hieronder vindt u een overzicht van onze schooltijden.

Overzicht schooltijden

Schooltijden

De schooltijden voor het komend schooljaar zien er als volgt uit :

Groep 1 t/m 8
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Ochtend : 8.30 -12.00 uur (deur open om 8.20)
Middag: 13.15-15.15 uur (deur open om 13.05)
Woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

BELANGRIJK:

* Voor schooltijd zijn de kinderen vanaf 8.20 welkom op school. Stuur uw kind a.u.b. niet eerder naar school. Tien minuten voordat de school begint is vroeg genoeg om aanwezig te zijn. Daar staat tegenover, dat te láát komen heel vervelend is. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd is.
De lessen starten om 08.30 uur !

’s Middags zijn de kinderen welkom vanaf 13.05 uur. Zij mogen alvast naar binnen gaan of vooral bij mooi weer, nog even buiten spelen. We verwachten de kinderen om 13.15 uur in de klas.

* Wij kunnen het goed voorstellen dat u uw  kind in de beginjaren zelf naar school brengt. Niemand hoeft buiten de deur te wachten. Vanaf 8.20 uur en vanaf 13.05 is iedereen van harte welkom. Wij vragen u echter dringend om op tijd de klas te verlaten, zodat de leerkracht snel en op tijd met het werken kan beginnen.

Klok

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.