Overblijf
Informatie over de overblijf.

Overzicht schooltijden

De buitenschoolse opvang = BSO. Voor voorschoolse- en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met Partou.

De tussenschoolse opvang = TSO = overblijf

 Hier kunt u het aanmeldformulier downloaden.

Ouders kunnen een strippenkaart aanvragen via gaby.terschegget@partou.nl

Op school is er een mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Dit wordt op onze school georganiseerd door de organisatie Stichting Partou TSO.

Kinderen krijgen tussen de middag de kans om te ontspannen en krijgen de gelegenheid om zich weer op te laden voor de middag. Hierbij sluit Partou aan bij de gewoonten (het pedagogisch klimaat) van de school.

Het is de bedoeling dat kinderen zelf hun eten en drinken meenemen. Hierbij heeft gezond eten onze voorkeur. De kinderen eten samen, zodat ze tijdens het eten gezellig met elkaar kunnen kletsen.
De TSO valt onder de verantwoordelijkheid van Partou. Hieronder volgt informatie vanuit Partou:

Samen spelen

Als de kinderen klaar zijn met hun lunch hebben ze gelegenheid om te spelen: binnen en/of buiten. Partou heeft voor het overblijven eigen spelmateriaal. Zij brengen zoveel mogelijk variatie aan naar wat betreft interesse en leeftijd. Ook staan zij open voor inbreng van ideeën door ouders en kinderen.

Medicijnen

Het kan zijn dat uw kind medicatie nodig heeft. U kunt dit op het inschrijfformulier vermelden. Deze informatie is zichtbaar op de presentielijst van de tso-vrijwilligers. Zij zullen hier dan zoveel mogelijk rekening mee houden.

Aanmelding

Wilt u voor uw kind gebruik maken van structurele opvang op vaste dagen in de week, dan kunt u zich hiervoor aanmelden middels het inschrijfformulier.

Het inschrijfformulier kunt u meegeven aan uw kind. De coördinator neemt deze inschrijfformulieren in ontvangst. U kunt het formulier ook opsturen naar:

Partou Jade

Jade 43

3893 EB Zeewolde

of in de brievenbus doen bij Partou Jade (tegenover de Toermalijn).

Of u kunt het formulier ingevuld mailen naar de coördinator gaby.terschegget@partou.nl

Betaling structurele opvang:

Middels het inschrijfformulier machtigt u Stichting Partou TSO inzake de tussenschoolse opvang om het verschuldigde bedrag in termijnen te incasseren. Het aanmeldformulier dient voorzien te zijn van een (IBAN) bankrekeningnummer en de juiste tenaamstelling.

Op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag is de coördinator van Partou,  vanaf 11.45 uur tot 13.15 uur op school aanwezig. U kunt dan een inschrijfformulier bij haar krijgen.

Mocht zij onverhoopt een keer niet aanwezig zijn, dan kunt u haar bereiken op het volgende email-adres: gaby.terschegget@partou.nl.

Incidentele opvang

Incidentele opvang is mogelijk middels een strippenkaart. Er is 1 strippenkaart met 5 strippen (€ 16,25)

Een strippenkaart dient met een machtigingsformulier voor incidentele tso aangevraagd te worden. Deze kunt u ingevuld meegeven aan uw kind of naar de coördinator mailen. Middels het formulier machtigt u Stichting Partou TSO het verschuldigde bedrag eenmalig af te schrijven.

Vragen

Bij vragen en of problemen dienen ouders/verzorgers zich te richten tot desbetreffende TSO-coördinator.

Via de e-mail: gaby.terschegget@partou.nl

BSO en TSO

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.