Ouderraad
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

Balans 2017-2018

Begroting 2018-2019

jaarverslag-ouderraad-2016-2017

Vragen of opmerkingen aan de OuderRaad? Mail ons naar :

toermalijn.ouderraad@gmail.com

Op het moment van inschrijving van uw kind(eren) op de Toermalijn bent u als ouder lid van de oudervereniging.
De oudervereniging heeft haar eigen statuten. De oudervereniging wordt bestuurd door de ouderraad. De ouderraad kent een dagelijks bestuur (DB-OR). De ouderraad streeft ernaar om de hele gang van zaken op school naast het onderwijs zo flexibel, georganiseerd, uitvoerend, optimaal en plezierig voor ouders en kind te laten verlopen, gefundeerd op een katholieke levensovertuiging.

De ouderraad staat voor het realiseren van een fijne schooltijd voor ouder, kind en leerkracht.

Dat betekent concreet:

– Het organiseren van niet lesgebonden activiteiten
– Het vervullen van een signaalfunctie
– Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de Toermalijn activiteiten

De ouderraad tracht de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Daarnaast ondersteunt de ouderraad het docententeam van de Toermalijn bij de organisatie van tal van activiteiten die buiten het onderwijskader vallen. Bijvoorbeeld festiviteiten voor de kinderen

(St-nicolaasfeest,  kerstfeest, afscheid groep acht, openingszondag, etc.). Tevens worden er activiteiten met een informatief karakter voor ouders georganiseerd.

De ouderraad vergadert één keer per maand. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een jaarvergadering gehouden . Hierin wordt verantwoording (organisatorisch en financiëel) aan de leden van de oudervereniging afgelegd. Tijdens deze vergadering worden de organisatorische plannen en de financiële begroting goedgekeurd en kiest zij nieuwe leden voor de ouderraad. Leden van de OR blijven 3 jaar in functie, en kunnen maximaal twee keer herverkozen worden.

De ouderraad levert één afgevaardigde voor de Medezeggenschapsraad (MR). Zo vindt afstemming plaats tussen de OR en MR.

Mocht u vragen hebben of verdere informatie willen ontvangen over de OR dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de ouderraad.

De leden van de ouderraad stellen zich hieronder voor:

upload_ajax06E9Kk Marian Poelhekke (Voorzitter)

Ik ben getrouwd met Roy en samen de trotse ouders van 3 dochters; Maureen (2006), Dominique (2008) en Féline (2011). Sinds 2001 woon ik met veel plezier in Zeewolde. Om wat meer betrokken te zijn bij activiteiten op school heb ik mij sinds november 2014 bij de ouderraad aangesloten. Ik volg daarin de huidige voorzitter op. Samen met de andere OR leden proberen we de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten.Ik ben werkzaam als moleculair bioloog bij het Netherlands Institute for Neuroscience in Amsterdam. In mijn vrije tijd breng ik veel tijd door binnen de atletiekvereniging in Zeewolde. Samen met de andere jeugdtrainers proberen we kinderen van 4-18 jaar in Zeewolde met veel plezier aan het bewegen te krijgen!

upload_ajaxEDHE84 Meriam Bosveld

Ik ben getrouwd en moeder van een dochter Carmen (2007) die vanaf januari op school zit en een zoontje Boaz (2012).Sinds 1988 woon ik met veel plezier in Zeewolde.Het is leuk betrokken te zijn bij activiteiten op school en daarom heb ik mij aangesloten bij de ouderraad vanaf schooljaar 2012-2013.Ik ben werkzaam als meubeladviseur bij Kok Wooncenter in Hoogland (Amersfoort) en in mijn vrije tijd ga ik graag skaten en zwemmen.

upload_phpIV2ZFQ Nancy Guezen

Ik ben moeder van Dylan (2005) die nu 1 jaar op school zit. We wonen sinds 2007 in Zeewolde.  In mijn vrije tijd zwem en knutsel ik graag.Toen ik de oproep in de Infotoer zag voor nieuwe leden van de OR leek me dat een leuke uitdaging en gelijk een goede mogelijkheid om meer betrokken te zijn bij de schoolse activiteiten van mijn zoontje. Hierdoor ben ik ook beter op de hoogte wat er allemaal gebeurt en leeft op school en kan daar hopelijk mijn steentje aan bijdragen. Ook ben ik sinds dit school jaar actief bij de overblijf bij de kleuters, dit tot groot plezier van Dylan.

upload_ajaxVe2Yu1 Monique Pierlot

Ik ben Monique Pierlot, getrouwd met Jan van Veen en moeder van Kris (2004) en Daniëlle (2006) en sinds 2000 woonachtig in Zeewolde. In 2009, het 1e schooljaar van Kris, heb ik geholpen met een vossenjacht. Dit vond ik zo leuk dat ik direct reageerde op een oproep in de Infotoer, waarin nieuwe leden voor de OR werd gevraagd. Na een informatief en vooral enthousiast gesprekje met toenmalige voorzitter, ben ik overstag gegaan, en sindsdien zit ik in OR. Ik ben van mening dat veel handen licht werk maken en dat het daarom ook leuk blijft om dingen te doen voor de school maar vooral voor de kinderen. We willen allemaal dat onze kinderen het leuk hebben op school en ik hoop op deze manier een steentje bij te dragen. Daarnaast is het erg leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school.

upload_ajax1QIkco Jolanda Jordans

Ik ben getrouwd met Aad Jordans en moeder van Tess (21-04-2006) en Yannick (20-01-2009).
Ik woon sinds november 2000 in Zeewolde.
Ik ben full time moeder en maak mij graag verdienstelijk. Dit is een kans waarbij ik de mogelijkheid krijg om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van school. Tevens kan ik op deze manier een kleine bijdrage leveren aan de activiteitendie op school georganiseerd worden. Mede organiseren vind ik erg leuk om te doen.

upload_php84Mv7Q Ronald Boer

Ik zit in de ouderraad sinds het begin van het schooljaar 2009-2010. De ouderraad is voor mij een wijze om betrokken te zijn bij de school waar mijn oudste kind zijn onderwijs geniet. Daan is 6 jaar en hij  gaat met veel plezier naar school. Negen november 2009 is onze dochter Sarah geboren en zij zal dus Daan te zijner tijd opvolgen als leerling van De Toermalijn. Het is de bedoeling dat ik aan het einde van dit schooljaar het secretariaat van de ouderraad overneem van Judith Damhuis.
Wij wonen aan de uiterste noordelijke zijde van Zeewolde met een prachtige uitzicht op bos en akkerland.  Ik ben werkzaam bij een gesloten jeugdzorginstelling voor meisjes in Zeist.
upload_ajaxJIXssw Saskia Engels

Sinds 2007 wonen mijn man Hans, mijn dochter Milena (2004) en ik in Zeewolde.Wij zijn in Zeewolde komen wonen omdat het hier heerlijk rustig en groots opgezet is.Dit was een van onze beste beslissingen ooit. Ik werk met veel plezier, parttime op de Eemhof in de cadeau winkel. Ik hoor op De Eemhof een beetje bij het interieur want ik werk er al sinds 1991. Ik hou er van om met mensen en kinderen om te gaan. Mijn hobby´s zijn: mijn gezin, lezen en nog veel meer. Omdat mijn man vaak weg is voor zijn werk is het voor mij makkelijker om niet zo veel te werken. Daarom heb ik ook nog een beetje tijd over voor andere dingen. Om meer betrokkenheid te hebben met de school ben ik bij de OR gegaan. Na 1 vergadering te hebben bijgewoond weet ik dat het een goede keus is geweest. Het is gewoon fijn te weten hoe het reilt en zeilt op school

Foto’s

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.