Ouderraad
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

Balans 2020-2021

Begroting 2021-2022

jaarverslag-ouderraad-2020-2021

Vragen of opmerkingen aan de OuderRaad? Mail ons naar :

toermalijn.ouderraad@gmail.com

Op het moment van inschrijving van uw kind(eren) op de Toermalijn bent u als ouder lid van de oudervereniging.
De oudervereniging heeft haar eigen statuten. De oudervereniging wordt bestuurd door de ouderraad. De ouderraad kent een dagelijks bestuur (DB-OR). De ouderraad streeft ernaar om de hele gang van zaken op school naast het onderwijs zo flexibel, georganiseerd, uitvoerend, optimaal en plezierig voor ouders en kind te laten verlopen, gefundeerd op een katholieke levensovertuiging.

De ouderraad staat voor het realiseren van een fijne schooltijd voor ouder, kind en leerkracht.

Dat betekent concreet:

– Het organiseren van niet lesgebonden activiteiten
– Het vervullen van een signaalfunctie
– Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de Toermalijn activiteiten

De ouderraad tracht de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Daarnaast ondersteunt de ouderraad het docententeam van de Toermalijn bij de organisatie van tal van activiteiten die buiten het onderwijskader vallen. Bijvoorbeeld festiviteiten voor de kinderen

(St-nicolaasfeest,  kerstfeest, afscheid groep acht, openingszondag, etc.). Tevens worden er activiteiten met een informatief karakter voor ouders georganiseerd.

De ouderraad vergadert één keer per maand. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een jaarvergadering gehouden. Hierin wordt verantwoording (organisatorisch en financieel) aan de leden van de oudervereniging afgelegd. Tijdens deze vergadering worden de organisatorische plannen en de financiële begroting goedgekeurd en kiest zij nieuwe leden voor de ouderraad. Leden van de OR blijven 3 jaar in functie, en kunnen maximaal twee keer herverkozen worden.

Mocht u vragen hebben of verdere informatie willen ontvangen over de OR dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de ouderraad.

De leden van de ouderraad stellen zich hieronder voor:

Marian Poelhekke (Voorzitter)

Ik ben getrouwd met Roy en samen de trotse ouders van 3 dochters; Maureen (2006), Dominique (2008) en Féline (2011). Sinds 2001 woon ik met veel plezier in Zeewolde. Om wat meer betrokken te zijn bij activiteiten op school heb ik mij sinds november 2014 bij de ouderraad aangesloten. Ik volg daarin de huidige voorzitter op. Samen met de andere OR leden proberen we de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten.Ik ben werkzaam als moleculair bioloog bij het Netherlands Institute for Neuroscience in Amsterdam. In mijn vrije tijd breng ik veel tijd door binnen de atletiekvereniging in Zeewolde. Samen met de andere jeugdtrainers proberen we kinderen van 4-18 jaar in Zeewolde met veel plezier aan het bewegen te krijgen!

Dieneke den Hartogh

Ik ben Dieneke den Hartogh. Ik ben getrouwd met Sjaak en samen hebben we 2 kinderen Ruben (2014) en Lea (2016). De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als dierenarts in de landbouwhuisdieren en paarden.

Omdat ik merkte dat ik in de coronatijd toch iets minder meekreeg van school en mezelf wel betrokken voelde heb ik me aangemeld voor de ouderraad. Ik hoop dat ik hier een goede input kan geven met mijn enthousiasme en persoonlijk contact.

Mocht je ergens mee zitten of vragen hebben dan mag je me altijd benaderen.

Marita Mossou

Mijn naam is Marita Mossou en ik ben de moeder van Charlotte uit groep 4.

In het dagelijks leven ben ik Ambulant Dienstverlener bij Auris en begeleid ik leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en slechthorende leerlingen.
Omdat ik het leuk vond om op een andere manier betrokken te zijn bij de school heb ik me aangemeld voor de Ouderraad. Dit doe ik nu al een aantal jaar met veel plezier. Naast de ouderraad ben ik ook nog bieb moeder in de schoolbibliotheek op vrijdagmiddag.
Ik ben, door mijn werk, niet dagelijks op het schoolplein te vinden. Maar zijn er vragen of onduidelijkheden waar de ouderraad iets in zou kunnen betekenen, spreek me rustig aan op woensdag of vrijdag.
Met vriendelijke groet,
Marita
Marion van Schaijk

Hallo,

Mijn naam is Marion van Schaijk. Samen met Michiel zijn wij de ouders van Annyck, Wicher en Rixt. De jongste twee zitten op de Toermalijn op school. Wij hebben een tijdje in het buitenland gewoond en toen ik terugkwam wilde ik graag integreren en betrokken zijn bij de nieuwe school. Daarom heb ik me aangeboden om voor de ouderraad de financiën te doen. Ik vind het belangrijk want daarmee financieren we allerlei leuke activiteiten en bezorgen we onze kinderen een leuke school tijd. Als je vragen hebt kun je me altijd aanspreken, op het schoolplein, of als ik aan het sporten ben.

Foto’s

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.