Ouderraad
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

Financieel verslag (verkort) 31-08-2023

Balans 2020-2021

Begroting 2021-2022

jaarverslag-ouderraad-2020-2021

Vragen of opmerkingen aan de OuderRaad? Mail ons naar :

toermalijn.ouderraad@gmail.com

Op het moment van inschrijving van uw kind(eren) op de Toermalijn bent u als ouder lid van de oudervereniging.
De oudervereniging heeft haar eigen statuten. De oudervereniging wordt bestuurd door de ouderraad. De ouderraad kent een dagelijks bestuur (DB-OR). De ouderraad streeft ernaar om de hele gang van zaken op school naast het onderwijs zo flexibel, georganiseerd, uitvoerend, optimaal en plezierig voor ouders en kind te laten verlopen, gefundeerd op een katholieke levensovertuiging.

De ouderraad staat voor het realiseren van een fijne schooltijd voor ouder, kind en leerkracht.

Dat betekent concreet:

– Het organiseren van niet lesgebonden activiteiten
– Het vervullen van een signaalfunctie
– Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de Toermalijn activiteiten

De ouderraad tracht de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Daarnaast ondersteunt de ouderraad het docententeam van de Toermalijn bij de organisatie van tal van activiteiten die buiten het onderwijskader vallen. Bijvoorbeeld festiviteiten voor de kinderen

(St-nicolaasfeest,  kerstfeest, afscheid groep acht, openingszondag, etc.). Tevens worden er activiteiten met een informatief karakter voor ouders georganiseerd.

De ouderraad vergadert één keer per maand. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een jaarvergadering gehouden. Hierin wordt verantwoording (organisatorisch en financieel) aan de leden van de oudervereniging afgelegd. Tijdens deze vergadering worden de organisatorische plannen en de financiële begroting goedgekeurd en kiest zij nieuwe leden voor de ouderraad. Leden van de OR blijven 3 jaar in functie, en kunnen maximaal twee keer herverkozen worden.

Mocht u vragen hebben of verdere informatie willen ontvangen over de OR dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de ouderraad.

De leden van de ouderraad stellen zich hieronder voor:

Mijn naam is Carina Huiberts, samen met Martijn
van Es hebben wij 3 kinderen: Mart (2010), Guus
(2013) en Thijs (2014).
Wij wonen op een akkerbouwbedrijf net buiten
de bebouwde kom van Zeewolde.
Vroeger zat ik op De Zevenster, een andere
katholieke school in Zeewolde. Het is leuk om nu
op De Toermalijn leerkrachten tegen te komen
uit die tijd.
Ik ben voorzitter van de ouderraad geworden,
want ik vind het leuk om met de kinderen op
school bezig te zijn en daardoor, mede voor je
eigen kinderen, leuke dingen te organiseren.

Mijn naam is Carolien Kuipers.
Ik ben geboren en getogen in Zeewolde. Na mijn
rechtenstudie in Utrecht heb ik gewerkt als
advocaat. Nadat de kinderen werden geboren
ben ik daarmee gestopt zodat ik veel thuis kon
zijn voor Maud (2012), Siem (2013) en Fleur
(2016).
Ik probeer zo betrokken mogelijk te zijn op
school, onder andere door deel uit te maken van
de ouderraad en het bestuur van SIBZ en SKOZ.
Naast deze activiteiten ga ik graag uiteten, houd
ik van leuke dingen doen met het gezin en zijn we
allemaal zeer actief in de paardensport.

Ik ben Marieke Koops-Trouw, getrouwd met Rolf
en samen hebben wij 3 kinderen: Luuk (2015),
Lars (2016) en Bo (2019).
Na de komst van de kinderen ben ik gestopt met
werken buitenshuis. Wij wonen op een boerderij
en hier is altijd iets te doen. Nu alle 3 de kinderen

op school zitten vind ik het leuk om ook op
school bezig te zijn. Als er schoolse activiteiten
zijn ben ik meestal aanwezig om te helpen,
begeleiden en mijn input te geven.
Ik hoop dat ik een goede input, energie en
persoonlijk contact kan toevoegen aan de
ouderraad.
Als je vragen hebt of iets onder de aandacht wil
brengen, spreek mij dan gerust eens aan in of om
de school.

Ik ben Jennifer Kreijne en moeder van Jaiden
(2012) en Novan (2016).
In mijn dagelijkse werk ben ik verpleegkundige
op een afdeling met dementerende ouderen.
Vanaf dat Jaiden gestart is op school, vond ik het
al leuk om in allerlei werkgroepen te helpen op
school.
Het leuke van de ouderraad vind ik, dat ik op
deze manier samen met de andere OR leden
betrokken ben bij allerlei zaken die binnen school
gaande zijn. We proberen met z’n allen de
betrokkenheid van ouders te vergroten en zo de
schooljaren van onze kinderen tot een fijne tijd te
maken.

Ik ben Waraporn Hoegen Dijkhof.
Ik ben geboren in Thailand en ik woon sinds mijn
15de in Nederland. Ik ben getrouwd en moeder
van 2 dochters op de Toermalijn, Eva (2014) en
Anne (2016). Ik kom uit de zorg (verzorgende) en
heb een aantal jaar geleden besloten me te
richten op ons gezin als full-time (huis-)moeder.
Ik vind het leuk om actief betrokken te zijn bij

school en zo bij te dragen aan een leuke
schooltijd voor leraren, ouders en kinderen.

Dieneke den Hartogh

Ik ben Dieneke den Hartogh. Ik ben getrouwd met Sjaak en samen hebben we 2 kinderen Ruben (2014) en Lea (2016). De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als dierenarts in de landbouwhuisdieren en paarden.

Omdat ik merkte dat ik in de coronatijd toch iets minder meekreeg van school en mezelf wel betrokken voelde heb ik me aangemeld voor de ouderraad. Ik hoop dat ik hier een goede input kan geven met mijn enthousiasme en persoonlijk contact.

Mocht je ergens mee zitten of vragen hebben dan mag je me altijd benaderen.

Marion van Schaijk

Hallo,

Mijn naam is Marion van Schaijk. Samen met Michiel zijn wij de ouders van Annyck, Wicher en Rixt. De jongste twee zitten op de Toermalijn op school. Wij hebben een tijdje in het buitenland gewoond en toen ik terugkwam wilde ik graag integreren en betrokken zijn bij de nieuwe school. Daarom heb ik me aangeboden om voor de ouderraad de financiën te doen. Ik vind het belangrijk want daarmee financieren we allerlei leuke activiteiten en bezorgen we onze kinderen een leuke school tijd. Als je vragen hebt kun je me altijd aanspreken, op het schoolplein, of als ik aan het sporten ben.

Foto’s

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.