Bestuur
Het bevoegd gezag (bestuur).

Overzicht

‘De Toermalijn’ is een school die ressorteert onder een onafhankelijk schoolbestuur, namelijk: “Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde” (afk.: S.K.O.Z.)
Juist door deze bestuursvorm kenmerkt ‘de Toermalijn’ zich als een bijzondere school met een katholieke identiteit.
Het bestuur is zelfstandig en binnen de wettelijke kaders ongebonden in haar beleid.
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het wel en wee van onze school.
In het bestuur zijn ouders ruim vertegenwoordigd. Tevens bestaat er vanuit het bestuur een nauwe relatie met de katholieke parochie ‘Sterre der Zee’ en collegaschool ‘de Zevenster’.

Het adres van het bestuur is:
Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde
Gedempte Gracht 25
3894 BA Zeewolde

Overzicht bestuursleden en functies:
(een klik op de naam en u leest meer informatie over de desbetreffende persoon)

Voorzitter:                   Ronald Boer

Secretaris:                    Alex Langhout

Penningmeester:           Anton Lok

Algemene bestuursleden: Richard van der Flier    – Suzanne Rink- Dijkstra– en Connie van den Hengel

Algemeen directeur:        Roel Hijne   06-39276505

Foto

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.