Bijzonder verlof
Hier kunt u een aanvraagformulier downloaden.

Overzicht

Hier kunt u een aanvraagformulier downloaden om bijzonder verlof aan te vragen.

U dient dit formulier in te vullen en uiterlijk 2 weken van tevoren inleveren bij Manon Beek (of haar vervanger). Zij bekijken of u hiervoor in aanmerking komt. Zij dienen zich te houden aan de richtlijnen die gesteld zijn door de inspecteur van onderwijs.

De minister heeft een aantal duidelijke regels opgesteld m.b.t. het aanvragen van verlof:

  1. De directie van een basisschool mag maximaal 10 dagen per jaar toestemming geven voor schoolverzuim wegens gewichtige omstandigheden. U kunt hierbij denken aan:

– verhuizing
– familieomstandigheden
– bijzonder jubileum
Andere gewichtige omstandigheden te beoordelen door de directie van de school.
(vakantie-aanvragen vallen niet onder de categorie ‘gewichtige omstandigheden’).

  1. Voor aanvragen van vakanties worden de volgende criteria gehanteerd:

–  mensen, die vanwege hun werk alleen buiten   de 13 weken schoolvakantie met vakantie kunnen
– mensen die een zelfstandig bedrijf uitoefenen
– familiebezoeken buiten Nederland.

In alle gevallen geldt dat een dergelijk verzoek ruimschoots (minimaal 3 maanden) van te voren moet worden aangevraagd. Tevens vragen wij u een werkgeversverklaring te overhandigen.

Elk verzoek zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de ambtenaar leerplichtzaken.

Verlof

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.