MRT
MRT richt zich specifiek op de motorische ontwikkeling van het kind.

Informatie

In het schooljaar 2006-2007 is de Toermalijn begonnen met het geven van MRT.
MRT richt zich specifiek op de motorische ontwikkeling van het kind.

Hierbij valt te denken aan problemen op het gebied van:

– grote motoriek (bijv: vaak vallen/stoten, op de tenen lopen)

– coördinatieproblemen (bijv: naast de bal schoppen)

– kleine motoriek (bijv: moeite met knippen, tekenen, vouwen)

– schrijven (bijv: slecht leesbaar, niet ritmisch)

– lezen (bijv: laag tempo, omkeren van letters)

– rekenen (bijv: omkeren van getallen)

– concentratie (bijv: niet stil kunnen zitten)

– gedrag  (bijv: druk, onrustig, overmoedig gedrag)

– werktempo (bijv: traag)

Uiteindelijk kunnen dergelijke problemen ook leiden tot gebrek aan zelfvertrouwen (bijv: het lukt me niet zoals ik zou willen)

MRT richt zich op het inhalen van bewegingsachterstanden en het verbeteren van de motoriek door middel van een specifiek oefenprogramma. Bovendien stimuleert MRT de ontwikkeling en samenwerking van de beide hersenhelften. Het kind krijgt hierdoor weer het bewegingspatroon dat past bij zijn verdere ontwikkeling. Bij ons op school worden alle oudste kleuters motorisch gescreend. Indien nodig, kan dezelfde test bij een kind uit een hogere groep afgenomen worden. Op grond van de bevindingen van het motorisch onderzoek wordt wel of geen mrt voorgesteld. Dit gaat al dan niet gepaard met een advies voor nader motorisch onderzoek en/of doorverwijzing naar een  zelfstandige MRT-praktijk, Cesartherapie of fysiotherapie.

MRT wordt op de Toermalijn gegeven door Coby Kruizinga-Wormmeester.

Extra zorg

 Oefeningen om thuis met uw kind te doen:
(klik op betreffende onderdeel voor deoefeningen)

bewegingsvormen

evenwichtsoefeningen

lichaamsbesef-oefeningen

grote moteriek (symmetrie)

kleine motoriek (symmetrie)

oog-volg-bewegingen

vingeroefeningen

Voor meer achtergrond-informatie klikt u hier

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.