Medezeggenschapsraad
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

Medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Op beleidsmatig niveau heeft de MR namens ouders en personeel, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of is adviesvaardig. Dit betreft bijvoorbeeld; huisvesting, personeelsbeleid, aannamebeleid, begroting en kwaliteit van het onderwijs. De MR kan ook zelf het initiatief nemen om een voorstel in te dienen bij de schoolleiding. De schoolleiding is altijd eindverantwoordelijk voor de beslissingen. De MR vergadert 1x in de 6 weken. Gasten zijn welkom bij het openbare gedeelte van de vergadering. Ze dienen zich wel vooraf bij een van de MR leden aan te melden.

De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders vertegenwoordigd zijn. Op De Toermalijn bestaat de MR uit 2 leerkrachten en 3 ouders. De leerkrachten worden door het team voorgedragen. De ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven.
Als u hier meer over wilt lezen verwijzen wij u graag naar de digitale folder    ” Ik in de medezeggenschapsraad? “

Wilt u actief meedenken over – en inspraak hebben op bijvoorbeeld het schoolbeleid? De MR staat open voor algemene vragen of suggesties met onderwerpen ter behandeling. Op die manier kunnen we ons samen inzetten voor een optimale schoolsituatie. Stuur een email naar medezeggenschapsraad@toermalijn.net

Mijn naam is Christa vd Hel, leerkracht van groep 6 van de Toermalijn. Je zou mij met recht wel een Medezeggenschapstijger kunnen noemen: met 4 termijnen MR (12 jaren totaal) op 2 verschillende scholen en ook zo’n 10 jaar aan GMR ervaring… ik was er precies 1 jaar uit toen ik de vraag kreeg of ik voorzitter wilde worden…natuurlijk zei ik “ja”. Samen met leerkrachten, ouders, directie en bestuur op positief kritische wijze meedenken over het beste onderwijs op onze school; daar ga ik voor! Heeft u vragen of suggesties? Onze vergaderingen beginnen altijd met een openbaar gedeelte: Wij zien of horen u graag! cvanderhel@toermalijn.net
Mijn naam is Fiona Kersten. Sinds 2004 werk ik op de Toermalijn. Ik heb gewerkt in verschillende groepen, variërend van groep 1 t/m groep 8. Momenteel werk ik op donderdag en vrijdag in groep 5b. Ik ben getrouwd met Frank en moeder van Jasper van 14 en Thijs van 12. Zij zitten inmiddels beide op de middelbare school.
In de MR kunnen we meedenken met het beleid van onze school. Daarmee kan ik er mede voor zorgen dat onze school een goede school blijft waar kinderen, ouders en collega’s met plezier heen gaan.
Mocht u meer willen weten of een keer een (deel van een) MR bijeenkomst bijwonen, mag u mij altijd aanspreken of mailen. fkersten@toermalijn.net
Mijn naam is Marianne ten Veen en ik ben vanaf september 2018 lid van de MR bij de Toermalijn.
Als moeder van Noa en Zoë, ze zitten in de kleuterklas, ben ik graag betrokken bij de school. Dit doe ik door te ondersteunen bij klassenactiviteiten. En ik denk graag mee als het gaat om de vertaling van de visie van de school naar het beleid en hoe dit in de praktijk werkt. Ik vind het ontzettend leuk om hier samen met leerkrachten, bestuur en andere ouders mee bezig te zijn.

Ook zie ik raakvlakken met het werk dat ik doe als interim adviseur HRM binnen de publieke sector. Als externe adviseer ik directie en management bij organisatievraagstukken en leg ik de verbinding met de ontwikkeling en toepassing van personeelsbeleid. Deze expertise en mijn maatschappelijke betrokkenheid zet ik graag in al lid van de MR.

Binnen de MR maak ik deel uit van de oudergeleding en vind ik het belangrijk ouders goed te kunnen vertegenwoordigen. Vanuit de MR delen we graag waar we mee bezig zijn. En ik nodig je graag uit om met elkaar in gesprek te gaan over jouw ervaringen en hoe je aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen de school. Mocht jij dit ook willen, dan kun je me natuurlijk altijd benaderen op het schoolplein. Ook kun je me bereiken via marianne.ten.veen@gmail.com.

John Brink
Vader van Jake Brink (groep 2b) en lois (3 jaar), Kapitein / Enquiry Tender Manager bij BigLift Shipping Amsterdam. Als werkende ouder vind ik het belangrijk om toch betrokken bij het onderwijs van ons kind te zijn. Ik vind het mooi om te zien dat het team van de Toermalijn bij allerlei activiteiten wordt bijgestaan door ouders. Betrokken ouders zijn onmisbaar voor een school. De komende tijd wil ik mij graag inzetten om namens ouders in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid van de Toermalijn. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de directie, het team en ouders samen, om er voor te zorgen dat de organisatie op school goed geregeld is, zodat de kinderen een prettige tijd op school hebben. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.
Mijn naam is Ingrid van Donkersgoed, 36 jaar en moeder van Bas, die in groep 3a zit . Ik werk als controller bij een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor het 2e jaar heb ik zitting genomen in de MR. Voor mij een kans om betrokken te zijn bij de school en met elkaar de school nog beter te maken. Wil je eens praten over wat we doen of wil je misschien iets bij ons onder de aandacht brengen? Spreek me gerust aan in of om de school.

Foto’s

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.