Levensbeschouwing
Met respect en waardering met elkaar omgaan

Methode Trefwoord

De Toermalijn staat voor een katholieke school waar we met respect en waardering voor en met elkaar omgaan. Alle kinderen nemen gezamenlijk deel aan activiteiten rondom levensbeschouwing. Hierdoor voegen we een duidelijke meerwaarde toe aan opvoeding en onderwijs.

Wij werken met de methode Trefwoord.

  • Thematisch materiaal, ongeveer vijftien thema’s per jaar
  • Eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen
  • De leefwereld van kinderen staat centraal
  • Veelzijdige methodiek

Eerste Heilige Communie

Kinderen die in groep 4 zitten mogen hun eerste Heilige Communie doen. Er is een werkgroep, bestaande uit onze pastor en ouders, die de voorbereiding verzorgt.

De daadwerkelijke voorbereiding van de eerste Heilige Communie vindt niet onder schooltijd plaats. Het is een parochie-aangelegenheid, waaraan de school haar medewerking verleent.

Contacten met de parochie

Ook met de parochie “Sterre der Zee” onderhoudt de school contacten. Dit betreft vooral de voorbereidingen rond een aantal schoolvieringen. Naast vieringen rond Kerst en Pasen, zijn er ook de startviering op de laatste zondag van de zomervakantie en de viering voor en door groep 8 aan het einde van het schooljaar.

Verder onderhoudt het bestuur van de SKOZ bij monde van de algemeen directeur contacten met het parochiebestuur.

De Toermalijn in de winter

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.