ICT
De Toermalijn wil kinderen voorbereiden op een maatschappij.

Informatie

De Toermalijn wil kinderen voorbereiden op een maatschappij waarbij informatie- en communicatietechnologie een steeds grotere rol speelt. Kinderen zullen zelfstandig moeten kunnen werken met de moderne technologieën. Tevens willen we de kinderen laten zien dat de computer niet een instrument is wat op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de maatschappij waarin wij leven. Kinderen moeten kunnen omgaan met een aantal facetten van de computer zoals besturingssoftware, tekstverwerking, spread-sheets en presentatiesoftware maar ook communicatiemogelijkheden zoals internet en e-mail.

De software die wij gebruiken is deels methodegebonden en deels niet-methodegebonden.

ICT-coördinator

Op de Toermalijn heeft Fred Ots de taak om de ICT-activiteiten te coördineren. Om deze werkzaamheden uit te voeren, besteedt hij 1 dag per tijd aan ICT-activiteiten. Een extern bedrijf beheert het netwerk.

Werkplek leerkracht

Elke leerkracht heeft op zijn/haar bureau een eigen computer. We werken op een intern netwerk waarop de leerkrachten ook vanuit thuis kunnen inloggen. Er wordt gebruik gemaakt van groepsmail. Hierdoor kan de leerkracht de ouders van een groep makkelijk bereiken per mail.

 

IPads/Chromebooks

De groepen 1 t/m 4 beschikken over 4 iPads per klas. De groepen 5 t/m 8 per klas 2 iPads en 2 Chromebooks. Dit schooljaar werken we voor het

eerst met deze materialen. Ze worden vooral ingezet voor ondersteuning van lesmethoden zoals: automatiseren van de letters, oefenen met begrippen, rekenopdrachten, enz. Binnen het team wordt de komende periode regelmatig besproken hoe we deze materialen op een goede manier verder zullen inzetten.

Dit schooljaar werken we ook met een nieuwe methode voor begrijpend lezen; Nieuwsbegrip XL. Dit is een volledige online methode. De kinderen krijgen elke week een nieuwe, actuele tekst. De verwerking van deze tekst gaat niet via een werkboekje, maar volledig via de iPad/Chromebook. Leerlingen kunnen ook thuis inloggen bij Nieuwsbegrip.De ouders worden hier door de klassenleerkracht van op de hoogte gesteld.

In de middenruimte op de eerste etage staan meerdere computers waar de groepen 7 en 8 gebruik van maken voor diverse opdrachten van de weektaak.

Digitaal schoolbord

In totaal zijn er in de afgelopen jaren 14 digitale schoolborden aangeschaft. Een digitaal schoolbord is een groot touchscreen dat gevoelig is voor aanrakingen en in verbinding staat met een beamer en een computer. De beamer projecteert het beeld van de computer op het scherm. Het grote verschil met een gewoon krijtbord is de mogelijkheid om alles wat je op een computerscherm kunt laten zien ook kunt projecteren op het digitale schoolbord. Dit betekent dat je tijdens de lessen op een eenvoudige manier gebruik kunt maken van informatie op websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, interactieve teksten, presentaties enz. Ook is het mogelijk om instructies die op het bord zijn gemaakt, op te slaan en later weer op te roepen. Het digibord wordt ook gebruikt voor presentaties met een boekbespreking of spreekbeurt.

Extra zorg

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.