ICT
De Toermalijn wil kinderen voorbereiden op een maatschappij.

Informatie

ICT- onderwijs

ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT kennis en vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de verschillende devices, de ICT-programma’s  en de bijbehorende software.

De software die wij gebruiken is deels methodegebonden en deels niet-methodegebonden.

 

ICT-coördinator

Op de Toermalijn heeft Fred Ots de taak om de ICT-activiteiten te coördineren. Om deze werkzaamheden uit te voeren, besteedt hij 1 dag per week tijd aan ICT-activiteiten. Een extern bedrijf beheert het netwerk.

Werkplek leerkracht

Elke leerkracht heeft de beschikking over een Chroom-book. We werken in de “Cloud” waardoor de leerkrachten ook vanuit thuis kunnen inloggen. Er wordt gebruik gemaakt van groepsmail. Hierdoor kan de leerkracht de ouders van een groep makkelijk bereiken per mail.

 

iPads/Chromebooks

De groepen 1 t/m 2 beschikken over 4 iPads per groep. De groepen 3 beschikken over 15 iPads per groep. De groepen 4 t/m 8 beschikken over Chromebooks afhankelijk van het aantal leerlingen is er een Chromebook voor iedere 2 leerlingen. Deze materialen worden vooral ingezet voor ondersteuning van lesmethoden zoals: het automatiseren van de letters, oefenen met begrippen, rekenopdrachten, spellingwoorden, enz.

Voor het begrijpend lezen werken we met een online methode: Nieuwsbegrip XL. De kinderen krijgen elke week een nieuwe, actuele tekst. De verwerking van deze tekst gaat niet via een werkboekje, maar volledig via de iPad/Chromebook. Leerlingen kunnen ook thuis inloggen bij Nieuwsbegrip. De ouders worden hier door de klassenleerkracht van op de hoogte gesteld.

Digitaal schoolbord

In totaal zijn er in de afgelopen jaren 15 digitale schoolborden aangeschaft. Een digitaal schoolbord is een groot touchscreen dat gevoelig is voor aanrakingen en via ons WiFi-netwerk in verbinding staat met internet. Het grote verschil met een gewoon krijtbord is de mogelijkheid om alles wat je op een computerscherm kunt laten zien ook kunt laten zien op het schoolbord. Dit betekent dat je tijdens de lessen op een eenvoudige manier gebruik kunt maken van informatie op websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, interactieve teksten, presentaties enz. Ook is het mogelijk om instructies die op het bord zijn gemaakt, op te slaan en later weer op te roepen. Het digibord wordt ook gebruikt voor presentaties tijdens een boekbespreking of spreekbeurt.

 

Veilig internet gebruik

Op onze website  staat onder het kopje “veilig internet” informatie voor ouders en kinderen hoe om te gaan met het gebruik van internet op school en thuis.

21e eeuws leren

De kinderen die op de Toermalijn les hebben, gaan leven en werken in de 21e  eeuw. Scholen kunnen gedeeltelijk overzien welke kennis en vaardigheden nodig zijn om “ te slagen” in deze nieuwe samenleving. Door deze veranderende samenleving zullen de leerstijlen ook veranderen. Door een thematische aanpak van lessen werken de kinderen van groep 1 t/m 8 aan de volgende vaardigheden: creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren en kritisch denken. Het ICT onderwijs is hier een belangrijk onderdeel van.

Extra zorg

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.