Actief burgerschap
De Toermalijn vindt actief burgerschap belangrijk.

Overzicht

Onze school vindt actief burgerschap belangrijk, omdat wij graag willen dat onze leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld.

In IPC zit het actief burgerschap verweven. Het komt hierdoor veel aan bod op de Toermalijn. Naast IPC staat actief burgerschap ook op andere manieren op de agenda. Daarvan vindt u hier onder een overzicht.

* levensbeschouwing:

– De kinderen leren over begrip en respect omtrent elkaars mening en alle kinderen doen mee aan de activiteiten rondom levensbeschouwing.

– Wij vinden het belangrijk dat kinderen met respect en waardering met elkaar om gaan.

* de Veilige School:

– maandelijks vindt een vergadering van de leerlingenraad plaats. Via verkiezingen worden de klassenvertegenwoordigers gekozen. Op de vergaderingen worden  agendapunten besproken die vanuit de klassen zelf worden aangedragen. Op deze manier wordt  een stukje medezeggenschap georganiseerd, waarmee  leerlingen invulling kunnen geven aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie.

– de leerlingenraad houdt jaarlijks een actie voor een goed doel. Vaak heeft dit doel te maken met zieke kinderen of kinderen die het minder goed hebben dan wij.

– Elk jaar worden er met kerst producten verzameld, waarmee de voedselbank kerstpakketten kan vullen.

* Contacten met ouders:

– er wordt gesproken over een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

– een actieve betrokkenheid van ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit van het onderwijs en de school ten goede.

* Verder: 

– protocol grensoverschrijdend gedrag.

– wij spelen in op het maatschappelijk probleem dat kinderen steeds vaker motorisch onrustig zijn. Daardoor kunnen zij zich moeilijker concentreren wat ten koste kan gaan van de resultaten.

– Wij hebben afspraken over snoep, traktaties en fruitpauze .

* overig:

– groep 8 gaat elk jaar op excursie naar het Anne Frankhuis.

– elk jaar worden kinderen uitgenodigd voor de 4 mei-activiteiten.

– wij spelen in op maatschappelijke problematiek rondom alcohol, drugs en roken.

– wij hanteren een protocol ivm aandacht ziekte van kinderen.

Al met al onderwerpen die bijdragen tot actief burgerschap.

Extra zorg

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.