De groepen 3 4, en 5 zullen op vrijdag 3 juli 2020 op schoolreis gaan. Waar ze naartoe gaan houden we nog even geheim. Noteert u de datum alvast in uw agenda ?

Helaas kan het schoolreisje niet doorgaan.